Partnerzy

Partnerzy projektu oraz ich rola w projekcie:

GfRS mbH, Getynga, Niemcy

GfRS jest odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację projektu, zapewniając realizację wszystkich pakietów roboczych. Ponadto GfRS  odpowiada za rozwój platformy e-learningowej.

www.gfrs.de

AGRO BIO TEST Sp. z o. o., Warszawa, Polska

AGRO BIO TEST wspiera opracowanie programu kontroli dobrostanu zwierząt oraz odpowiada za organizację szkolenia inspektorów pod kątem dobrostanu zwierząt w Polsce.

www.agrobiotest.pl

CCPB SRL, Bolonia, Włochy

CCPB jest odpowiedzialne za ocenę istniejących w państwach członkowskich UE systemów kontroli w rolnictwie ekologicznym dotyczących dobrostanu zwierząt oraz przeprowadzenie szkoleń dla inspektorów dobrostanu zwierząt we Włoszech.

www.ccpb.it

Georg-August-Universität Göttingen - Stiftung Öffentlichen Rechts, Getynga, Niemcy

Getyński uniwersytet Georg-August-Universität Göttingen odpowiada za wsparcie w opracowywaniu programów nauczania.

www.uni-goettingen.de

Naturland e. V., Gräfelfing, Niemcy

Naturland odpowiada za opracowanie programu szkolenia wraz z wynikającym z niego ramowym planem szkoleń inspektorów rolnictwa ekologicznego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie dobrostanu zwierząt w Niemczech.

www.naturland.de 

SOIL ASSOCIATION, Bristol, Wielka Brytania

SOIL ASSOCIATION odpowiada za wypracowanie wspólnego ramowego planu kontroli.

www.soilassociation.org