Szkolenia inspektorów rolnictwa ekologicznego w zakresie dobrostanu zwierząt - AWARE

Program Erasmus+

Tło projektu AWARE

Jednym z głównych celów rolnictwa ekologicznego jest zapewnienie dobrostanu zwierząt. Proces kontroli i certyfikacji wspiera przestrzeganie wysokich standardów utrzymania zwierząt, zapewniających im „godziwe” warunki życia, co spełnia oczekiwania szerokiej rzeszy konsumentów – nabywców żywności ekologicznej.  Uchybienia w tym zakresie prowadziłyby do podważenia reputacji systemu kontroli i certyfikacji w całej UE. Projekt AWARE zwraca uwagę na fakt, iż wymogi prawne określające dobrostan zwierząt w gospodarstwach ekologicznych koncentrują się na kwestiach technicznych, jak powierzchnia stanowisk w budynkach inwentarskich, sposób utrzymania zwierząt, czy rodzaj pasz. Tymczasem doświadczenie praktyczne oraz ostatnie doniesienia naukowe wskazują, iż nie jest to wystarczające. Nowe, podbudowane naukowo podejście, ocenia warunki utrzymania zwierząt również na podstawie fizycznej kondycji stada. Ma to większe znaczenie dla wsparcia procesu kontroli i jest bardziej przydatne, jeśli chodzi o informowanie rolników o niedociągnięciach, gdyż pozwala im zrozumieć problem i podjąć odpowiednie działania doskonalące. » więcej...

Cele

Celem projektu jest zdefiniowanie podstawowych umiejętności  inspektorów rolnictwa ekologicznego, wyspecjalizowanych w zakresie dobrostanu zwierząt, w szczególności w odniesieniu do parametrów dotyczących zwierząt bezpośrednio, przy wykorzystaniu innowacyjnej, zintegrowanej metody szkolenia. » więcej...

Partnerzy projektu

Projekt współrealizują trzy jednostki certyfikujące z różnych państw członkowskich UE, akademicka instytucja edukacyjna i stowarzyszenie rolników ekologicznych, łącząc swe doświadczenia przy wdrażaniu projektu. » więcej...

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
European Commission’s Erasmus+ Programme