Zespół projektowy

Jochen Neuendorff
GfRS mbH, Getynga, Niemcy

GfRS jest odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację projektu, zapewniając realizację wszystkich pakietów roboczych.

www.gfrs.de

Anja Valentin
GfRS mbH, Getynga, Niemcy

GfRS odpowiada za rozwój platformy e-learningowej.

www.gfrs.de

Roberto Maresca
CCPB SRL, Bolonia, Włochy

CCPB jest odpowiedzialne za ocenę istniejących w państwach członkowskich UE systemów kontroli w rolnictwie ekologicznym dotyczących dobrostanu zwierząt oraz przeprowadzenie szkoleń dla inspektorów dobrostanu zwierząt we Włoszech.

www.ccpb.it

Urszula Soltysiak
AGRO BIO TEST Sp. z o. o., Warszawa, Polska

AGRO BIO TEST wspiera opracowanie programu kontroli dobrostanu zwierząt oraz odpowiada za organizację szkolenia inspektorów pod kątem dobrostanu zwierząt w Polsce.

www.agrobiotest.pl

Chris Aktinson
SOIL ASSOCIATION, Bristol, Wielka Brytania

SOIL ASSOCIATION odpowiada za wypracowanie wspólnego ramowego planu kontroli.

www.soilassociation.org

Steffen Reese
Naturland e. V., Gräfelfing, Niemcy

Naturland odpowiada za opracowanie programu szkolenia wraz z wynikającym z niego ramowym planem szkoleń inspektorów rolnictwa ekologicznego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie dobrostanu zwierząt w Niemczech.

www.naturland.de

Achim Spiller
Georg-August-Universität Göttingen - Stiftung Öffentlichen Rechts, Getynga, Niemcy

Getyński uniwersytet Georg-August-Universität Göttingen odpowiada za wsparcie w opracowywaniu programów nauczania.

www.uni-goettingen.de