Cele jakościowe

Nasze cele jakościowe

  • Opracowanie praktycznego podejścia do kontroli dobrostanu zwierząt w rolnictwie ekologicznym, jak opisano w założeniach projektu, na przewidzianym poziomie finansowania.
  • Ocena opracowanych treści kształcenia poprzez próbną platformę e-learningową i kursy instruktorskie (train-the-trainer).
  • Przestrzeganie ram czasowych i terminowa realizacja zadań przewidzianych w planie projektu.
  • Utrzymywanie stałego, bliskiego kontaktu pomiędzy partnerami projektu w formie wymiany informacji poprzez spotkania fizyczne i wirtualne w całym okresie realizacji projektu.

 

Pobierz raport QM (en)