Wynik nr 3

Zarys podstawy programowej i metodyki szkoleń:
Programowej i metodyki szkoleń (IO 3), w wersji pdf

Sprawozdanie podsumowujące pakiet roboczy 4

Celem pakietu roboczego nr 4 było opracowanie podstawy programowej kursu dla inspektorów rolnictwa ekologicznego, ukierunkowanego na praktyczne wdrożenie i utrwalenie nowej koncepcji kontroli, wypracowanej w ramach pakietu roboczego nr 3.

Program kursu oraz ujednolicone podejście do kontroli dobrostanu zwierząt zostały oparte na ustaleniach wynikających z wcześniejszych pakietów oraz ich dorobku.

Wdrożenie koncepcji dobrostanu zwierząt jako integralnej części kontroli praktycznej będzie traktowane priorytetowo w dalszych etapach. Szkolenia w trybie metodyki łączonej (podejście blended learning) z rozbudowaną częścią praktyczną, będą prowadzone po zaliczeniu e-learningowego modułu teoretycznego.